Tilbygg

Vurderer du nytt tilbygg? 

Med tilbygg, påbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon.
Vi har ansvarsrett og kan bistå fra byggestart til byggeslutt med både arbeid og søknader til kommunen. 

Kontaktskjema