Vedlikehold

Mangler din bolig vedlikehold?

Hvis man jevnlig ikke vedlikeholder boligen så tar man ikke vare på store verdier. Å ikke vedlikeholde boligen kan ha store konsekvenser. Det er mange ting som kan svikte i et bygg. Vi står behjelpelige til å både gi boligen din tilstandsrapport og utbedre eventuelle feil. 

Vi gjør alle type vedlikeholdsarbeid og vil hjelpe deg med å spare penger i fremtiden.

Kontaktskjema